Projecte

Trans Augusta és una cooperativaa fundada amb la finalitat de proporcionar treball als seus socis, ajudant a millorar la seva situació socioeconòmica i contribuint en la riquesa del païs i dels seus ciutadans. Busquem l’excel·lència en el servei.

Des de l’inici vam tenir clar que una de les millors maneres d’abordar les diferents necessitats que existeixen en el sector era a través d’una cooperativa de treball associat gestionada segons els estàndards de l’administració, és a dir, a través d’una relació societària entre la cooperativa i el soci, esdevenint aquest un transportista en la modalitat de “soci treballador” i no “soci empresari”, amb la particularitat que la remuneració de cada associat depèn exclusivament del resultat de la seva unitat d’explotació, dotant al soci de plena autonomia i domini sobre el vehicle. Alguns dels avantatges que pot oferir la cooperativa son:

  • Cost administratiu reduït: amb la quota mensual que el soci paga a la cooperativa l’hi entren molts serveis administratius i gestions que pagats per altres vies resultarien molt més cars (veure “Serveis al soci”).
  • Simplificació de l’activitat: al no ser empresari no s’haurà de preocupar de les seves obligacions fiscals i tributàries amb l’administració.
  • Descomptes i avantatges en molts serveis: renting de camions, assegurances, combustible, etc.
  • Gestió integral a les mans de professionals.

En definitiva, la cooperativa facilita totes les gestions necessàries per tal de que el nou transportista pugui causar alta en l’activitat.

Aquest projecte ha estat creat i impulsat amb l’ajuda i l’estreta col·laboració de diferents organismes i entitats, a qui des d’aqui volem agraïr la seva tasca.