Qui és Trans Augusta i quina relació manté amb els socis

Sala de reunions Trans Augusta SCCL és una cooperativa de transport de treball associat tal i com la defineix la llei de cooperatives de Catalunya, emparada també per la legislació competent a nivell estatal.

Des dels seus inicis, a l’any 2012, Trans Augusta va optar per un funcionament pur i transparent, i prova d’això n’és que els socis de la cooperativa mai han sigut empreses i per tan mai s’ha treballat pel sistema simplificat de mòduls. Actualment la majoria de les cooperatives treballen d’aquesta manera arrel de la modificació de la LOTT (Ley de Ordenación del Transporte Terrestre) de data 25 de juliol de 2013, però Trans Augusta ja ho porta fent així des del dia de la seva constitució. Els nostres associats són socis treballadors de la cooperativa, els quals no consten censats al registre d’hisenda i per tan no tenen obligacions tributàries pròpies d’una empresa (IVA, models trimestrals, 347, resums anuals, etc.). La forma emprada per a la retribució dels mateixos és la bestreta societària (es tracta d’un document on surten reflectits els diferents conceptes econòmics que fan referència a l’activitat mensual de cada soci (facturació del vehicle, factures de combustible, autopista, assegurances, quota mensual de la cooperativa, altres despeses, càlcul del IRPF, etc.).

Publicat a General
Un comentari a “Qui és Trans Augusta i quina relació manté amb els socis
1 Pings/Retroenllaços per a "Qui és Trans Augusta i quina relació manté amb els socis"
  1. [...] després de llegir l’article anterior considera que la opció que més l’hi interessa és la d’associar-se a una cooperativa de [...]